Med rätt mått mätt

När skogsägaren ska få betalt för sitt virke finns ett tiotal olika volymmått att tillgå för att beräkna ersättningen.
De allra flesta köpare av massaved och sågtimmer, inklusive SCA, har emellertid valt att utgå från en måttenhet som avser verklig volym exklusive bark; kubikmeter fast volym under bark m3fub.

Sedan 1935, då den första svenska virkesmätningslagen kom, har en uppsjö med olika skogliga volymenheter vuxit fram. Där finns kubikmeter fast mått (m3f), kubikmeter travat mått (m3t), och kubikmeter fast mått, mittmätt volym (m3mi). För att bara ta några exempel.

Det här betyder de skogliga volymenheterna
Kubikmeter fast volym under bark (m3fub) Verklig volym exklusive bark.
Skogskubikmeter (m3sk) Volymen av hel stam, inklusive topp och bark.(används om växande träd)
Kubikmeter travat mått (m3t) Volymen av en virkestrave med summan av travens längd, höjd och bredd, inklusive luft.
Kubikmeter fast mått på bark (m3fpb) Verklig volym, inklusive bark.
Kubikmeter fast mått, mittmätt volym (m3mi) Volymen av en stock som beräknats som produkten av stockens längd och genomskärningsarean mitt på stocken.
Kubikmeter fast mått, topp-rotmätt volym (m3tr) Volymen av en stock som räknats ut genom att mäta stockens längd och diametrarna 10 centimeter innanför rot- respektive toppända.
Kubikmeter fast mått, toppmätt volym (m3to) Volymen av en stock, beräknad som produkten av stockens längd och arean 10 centimeter innanför
toppändan och under bark.
Kubikmeter stjälpt mått (m3s) Den yttre volymen av fl is, sågspån, bark och liknande produkter, inklusive luft.
   

 

Omvandlingstal för rundvirke (Genomsnitt för landet)
Från Träd Till M3sk     M3to     M3fub     M3fpb  
    Stockdimensioner, K=klena, M=medel, G=grova
    K M G K M G K M G K M G
M3sk Tall 1 1 1 0,62 0,67 0,73 0,71 0,82 0,85 0,85 0,94 0,96
  Gran 1 1 1 0,62 0,68 0,75 0,73 0,81 0,84 0,85 0,95 0,96
  Björk 1 1 1 0,60 0,65 0,70 0,68 0,78 0,80 0,79 0,91 0,93
M3to Tall 1,61 1,49 1,37 1 1 1 1,30 1,22 1,14 1,48 1,39 1,27
  Gran 1,62 1,47 1,33 1 1 1 1,34 1,24 1,14 1,54 1,41 1,28
  Björk 1,68 1,53 1,42 1 1 1 1,37 1,26 1,16 1,57 1,44 1,33
M3fub Tall 1,40 1,22 1,18 0,77 0,82 0,88 1 1 1 1,17 1,14 1,12
  Gran 1,36 1,23 1,19 0,75 0,81 0,88 1 1 1 1,16 1,14 1,12
  Björk 1,47 1,28 1,25 0,73 0,79 0,86 1 1 1 1,15 1,14 1,15
M3fpb Tall 1,18 1,06 1,04 0,66 0,72 0,79 0,85 0,88 0,90 1 1 1
  Gran 1,16 1,05 1,04 0,65 0,71 0,78 0,86 0,88 0,89 1 1 1
  Björk 1,26 1,10 1,08 0,63 0,69 0,74 0,87 0,88 0,87 1 1 1


Gemensamt språk
Flertalet skogsbolag och köpare av sågtimmer och massaved i norra Sverige har emellertid valt att använda ett gemensamt språk gentemot skogsägaren.

– Vi vill ha ett tydligt måttslag som beskriver volymen virke oavsett sortiment, förklarar Jan Byström på SCA Skog. När vi refererar till volym använder vi därför alltid kubikmeter fast volym under bark, förkortat m3fub. Det är den enhet som de flesta köpare använder och utgör därmed ett gemensamt och tydligt språk som alla förstår.

I denna volymenhet ingår den beräknade virkesvolymen. Ingen luft, ingen bark. I en virkestrave kan så mycket som halva volymen vara luft och bark. Det gäller t ex krokigt klent löv. Regeln är att ju klenare och krokigare virke, desto mer luft och bark innehåller traven.

Mats Wigardt

Källa: DinSkog 3/2003